Vrienden en donateurs

Vrienden van ’t Reght Huys
Deze groep behoeft met het oog op het in optimale conditie houden van ’t Reght Huys altijd uitbreiding. Een belangrijk verschil met vele organisaties is, dat u met uw jaarlijkse bijdrage vanaf € 250.- geen schenking zonder meer doet, maar in feite in natura wordt terug betaald. U verkrijgt namelijk het recht om, afhankelijk van uw bijdrage, een of meerdere dagdelen per jaar gebruik te mogen maken van de ruimtes van ’t Reght Huys. Een groot aantal van onze vrienden hebben de meerwaarde van deze mogelijkheid reeds ontdekt en gebruikt deze dagen voor een jaarvergadering, productpresentatie, receptie of voor een feestelijke bijeenkomst met familie of vrienden. Let op: er wordt wel 35 euro per gebruik aan schoonmaakkosten in rekening gebracht.

Vriend zijn van ’t Reght Huys betekent niet alleen dat u een bijdrage levert aan het in stand houden van een deel van ons erfgoed; u wordt via toegestuurde nieuwsbrieven op de hoogte gebracht van bijna alles wat met ’t Reght Huys te maken heeft.

Donateurs van ’t Reght Huys
De groep donateurs is ook zeer belangrijk voor onze stichting hun bijdrage
maakt het mede mogelijk om ’t Reght Huys in optimale conditie te houden
en beschikbaar te stellen aan Westzaanse verenigingen en stichtingen.
Donateurs betalen een bijdrage van € 25.- , € 50.-, € 100.- of meer per jaar. Een donateur, die gedurende 5 jaar € 50.- per jaar heeft bijgedragen, heeft
na die 5 jaar het recht om een dagdeel gebruik te maken van de accommodatie van ’t Reght Huys. Wanneer minder dan € 50.- per jaar wordt bijgedragen is bovengenoemde regeling niet van toepassing.

Let op: er wordt wel 35 euro per gebruik aan schoonmaakkosten in rekening gebracht.